Fintura Advies Groep

Hypotheekadvies & Financiële Planning

Fintura DienstenWijzer

In deze DienstenWijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en werkwijze. Hier vindt u informatie over wat u van ons mag verwachten, wie wij zijn, wat onze diensten zijn, maar ook wat wij van u verwachten.

Wie zijn wij?

Fintura is een zelfstandig financieel dienst-verlener voor particulieren en het MKB, gespecialiseerd in advies op maat over financiering, vermogensopbouw, inkomensvoorzieningen & assurantiën. Gemak en eenvoud voor onze relaties staan daarbij voorop.


Wij adviseren en bemiddelen in hypotheken & pensioen-, leven-, schade-, spaar- en beleggingsproducten van diverse banken, geldverstrekkers, verzekeringsmaatschappijen en vermogensbeheerders. Daarnaast werken wij samen met specialisten, accountants, notarissen, makelaars en taxateurs om onze klanten optimaal van dienst te zijn.


Wij zijn volledig onafhankelijk en hebben geen contractuele verplichtingen aan enige financiële instelling. Wij streven er naar voor al onze klanten het best mogelijke advies te geven.


Onze visie is dat aangedragen oplossingen vooral duurzaam, flexibel, inzichtelijk en rendabel dienen te zijn. Wij zijn zorgvuldig in onze advisering en hebben gekozen voor samenwerking met een selectief aantal financiële instellingen waarvan de diensten en producten voldoen aan onze strenge selectiecriteria. Door deze aanpak kunnen wij u steeds de producten adviseren die het beste voldoen aan uw wensen.Wat is onze missie?

Onze drijfveer is onze klanten van dienst te zijn met per-soonlijke financiële en fiscale advisering en maatwerk, op basis van ethisch en duurzaam zaken doen. Geen klant voor even, maar gedurende uw leven.


Betrokkenheid, onafhankelijkheid en deskundigheid, dat is de basis waaruit wij u van dienst willen zijn. Voor u klaar staan, beloftes nakomen, daar gaan wij voor. Ons uitgangspunt is ethisch en duurzaam werken, op basis van wederzijds vertrouwen.


Wij werken gratis, maar niet vrijblijvend, wanneer wij ook voor u de invulling van uw wensen kunnen regelen bij bank of verzekeraar. Wij adviseren ook vrijblijvend, maar dan niet gratis, waardoor u altijd verzekerd bent van een onafhankelijk en objectief advies. Hierbij bieden wij een Niet Goed – Geen Betaling Garantie als volgt: beargumenteerd ontevreden of geen realisatie van een toezegging dan geen betaling of terugbetaling van uw betaling.Onze A6 Dienstverlening

Om u financieel goed te kunnen adviseren maakt Fintura Advies Groep gebruik van een zelf ontwikkeld stappenplan met checklijsten, formulieren, klant- en risicoprofiel en specialistisch analyse en adviessoftware.


1. Algemene inventarisatie en klantprofiel

De eerste stap is een gesprek voor kennismaking en algemene inventarisatie. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Doel van de inventarisatie is een beeld te krijgen van uw huidige financiële situatie en uw financiële wensen en doelen voor de korte en langere termijn.

De adviseur bespreekt met u welke aspecten zinvol zijn voor een nadere analyse en advies. Indien u besluit ons aan het werk te zetten voor uitwerking van een advies dan wordt een vervolgafspraak gemaakt. In bepaalde situaties vragen wij een financiële bijdrage in de kosten voor het advies en rapport. Dit bespreekt de adviseur vooraf met u.  U weet dan wat u kunt verwachten en uw investering.


2. Analyse

Een gecertificeerd financieel planner of erkend hypotheek adviseur maakt op basis van uw klantprofiel en wensen voor u een analyse en advies.


3. Advies

Tijdens het adviesgesprek bespreken wij met u onze schriftelijke analyse & advies. Dit advies is op basis van uw wensen en aangeleverde informatie tot stand gekomen. Op basis hiervan beslist u welke stappen of wijzigingen u wenst te nemen.


4. Aanpak van Advies

De benodigde acties voor realisatie van uw wensen resulteren in een plan van aanpak die wij voor u kunnen gaan uitvoeren zoals bijvoorbeeld:


Als een spin in een web bewaken wij het traject, van aanvraag tot en met de controle van de contracten, polis(sen) of afrekening van een notaris. Vanzelfsprekend dient u deze gegevens ook zelf te controleren.


5. Accountbeheer

Als de overeenkomst tussen u en de financiële instelling tot stand is gekomen, blijven wij tijdens de looptijd van deze overeenkomst uw aanspreekpunt voor vragen, hulp en update. Mochten er bij uw oude of nieuwe financiële instelling zaken niet lopen zoals gewenst, dan behartigen wij uw belangen in de richting van deze instelling. Dit is onze abonnement Brons.


6. Abonnement

U kunt zicht verzekeren van regelmatige update en advies van uw Financiële Planning. U kiest dan voor een van onze abonnementvormen Zilver, Goud of Platina. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.
Waar kunt u ons bereiken?

Gesprekken kunnen bij u thuis, op uw werk of op ons kantoor in Lelystad plaatsvinden op onderstaand adres:


Bezoek- en Postadres

Fintura Advies Groep

Poolzeestraat 7

8226 DA   Lelystad


T  0320 28 28 67

F  0320 28 29 26

E  info@fintura.nl

I   www.fintura.nl


Openingstijden

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van:

8.30  tot   12.30 uur en

13.30   tot   17.30 uur.


Afspraken zijn ook buiten kantoortijden en ’s avonds mogelijk, dus advies wanneer het u uitkomt.


 

Lidmaatschappen en registraties

Fintura Advies Groep is geregistreerd of aangesloten bij:


Fintura Advies Groep staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markt (AFM) en staat ingeschreven in het AFM register onder nummer 12004041.


De AFM houdt krachtens de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) toezicht op de deskundigheid en integriteit van onze dienstverlening.


Voor onze dienstverlening zijn onze standaard leveringsvoorwaarden van toepassing.    Wat verwachten wij van u?

Om u goed van dienst te zijn en ons werk goed te kunnen doen verwachten wij van u volledige informatie en medewerking waar nodig. Tevens is het van belang dat u ons op de hoogte brengt van belangrijke wijzigingen in uw persoonlijke leefomstandigheden, zoals een verhuizing, huwelijk, gezinsuitbreiding, echtscheiding of een nieuwe baan. Al uw informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.Aan wie moet u betalen?

Na het totstandkomen van de overeenkomst verricht u betalingen rechtstreeks aan de financiële instelling bij wie het product loopt en met wie u dus een overeenkomst heeft.

Het is uiteraard van belang dat u de betalingen tijdig voldoet, aangezien het niet of te laat betalen consequenties voor de overeenkomst kan hebben. Bij onduidelijkheden, problemen of vragen zal Fintura Advies Groep u helpen.


Voor de bemiddeling bij het tot stand van een overeenkomst tussen u en de financiële instelling en het beheer van financiële producten krijgt Fintura Advies Groep van deze instellingen een vergoeding, provisie of beheersvergoeding genoemd. Deze vergoeding is onderdeel van de prijs (premie of rente) die u betaalt voor het betreffende product.


Voor een aantal diensten berekenen wij een, vooraf met u overeengekomen, vergoeding, waarbij dit eventueel verrekend kan worden met te ontvangen provisie als u via onze bemiddeling producten afneemt. Meer informatie hierover vindt u in onze Fintura BeloningsWijzer.Annuleringskosten

Indien u besluit een getekende offerte of aanvraag te annuleren dan factureren wij u 0,5 % van het leenbedrag, of de jaarpremie van een verzekering voor ons advies en dienstverlening, met een minimum van € 250 en een maximum van € 750, tenzij anders overeengekomen in een schriftelijke dienstverlenings overeenkomst.Beëindigen van de relatie

Wij zijn uw tussenpersoon voor de verzekeringen die u via onze bemiddeling heeft gesloten. Hoewel wij dit zouden betreuren, heeft u de mogelijkheid uw relatie met Fintura Advies Groep te beëindigen. Afhankelijk van het soort financieel product dat u via onze bemiddeling heeft afgesloten, zullen wij u informeren over de wijze waarop u dit kunt bewerkstelligen. In de meeste gevallen is het mogelijk uw producten te laten beheren door een ander intermediair.


U behoudt indien gewenst altijd uw relatie met de financiële partij waarmee u een overeenkomst heeft.


Eventuele afsluitprovisie die wij ontvangen moeten wij weer pro-rato terug betalen aan de bank of verzekeraar indien u binnen 10 jaar een contract beëindigt. Indien u een product wilt beëindigen of oversluiten op advies van een andere adviseur, dan is het de taak van uw nieuwe adviseur om u hierbij van dienst te zijn en u hierover nader te informeren.

Bekijken of printen van PDF bestand

Fintura DienstenWijzer