Fintura Advies Groep

Hypotheekadvies & Financiële Planning

Fintura PlanningsWijzer

Financiële Planning of Coaching, wat is het verschil? Er zijn meer overeenkomsten dan verschillen. Financiële Life Coaching of Planning is een combinatie van IQ & EQ, van ratio & gevoel, van uitgaan van cijfers en diepere wensen. Het vraagt inlevingsvermogen en deskundigheid van uw financiële planner of coach om uw wensen te vertalen naar doen, daad en resultaat.

Financiële Planning

Financiële Planning legt het accent meer op de IQ, zeg maar de feiten en cijfers,  terwijl Financiële Coaching ook de EQ, de emotionele aspecten zoals (latente) wensen, dromen en passies meenemen in een analyse en advies.


Uw financieel planner is een soort financiële huisarts die concrete adviezen en producten aandraagt en zonodig doorverwijst.


Als financieel coach zijn wij meer vertrouwenspersoon, vraagbaak, de coach die met u meedenkt en meeleeft. Vanuit uw diepere wensen, levensdoelen, dromen en passies komen wij vaak tot andere oplossingen en adviezen, die ook meer aspecten betreffen dan alleen financieel. Dit vergt van u en ons meer tijdsinvestering en een andere vorm van vragenstelling en communicatie.
Voorbeeldvragen

Bij persoonlijke financiële planning staan o.a. de volgende vragen centraal:


1. Waar sta ik nu

2. Waar wil ik heen

3. Hoeveel heb ik daarbij nodig

4. Hoe kan ik dat realiseren

Waarom Financiële Planning?

Bekruipt u soms het onzekere gevoel of uw financiële zaken allemaal wel goed zijn geregeld?


Is uw pensioenopbouw afgestemd op uw lijfrentes?


Heeft uw voldoende maatregelen getroffen om uw gezin financieel gezond achter te laten als u iets overkomt?


Loopt u met de gedachte om eens goed te laten kijken naar uw pensioenvoorzieningen, maar het komt er niet van?


Heeft u nog helemaal niet over ‘later’ nagedacht?


Dan is het tijd voor financiële raad op maat van Fintura Advies Groep.
Waarover?

Bovenstaande vragen zijn bij uitstek geschikt om samen te bekijken met onze financieel planner.


Natuurlijk kunt u ook met een concrete vraag bij ons terecht.


U wilt bijvoorbeeld geld sparen voor studie van uw kinderen.


U wilt advies over een hypotheek of uw pensioen.


U bent zelfstandig ondernemer en vraagt zich af waar u op moet letten voor uw inkomensplanning nu en later.
Resultaatgerichte aanpak

Onze gecertificeerde financiële planners (FFP) brengen uw huidige en de toekomstige financiële wensen en situatie in kaart en adviseert u hierover.


Ons advies is op maat, deskundig en betrouwbaar. Wij beschikken over veel praktijkervaring en zijn daardoor een volwaardig gesprekspartner voor u.


Met speciaal ontwikkeld software maken wij de zaken voor u overzichtelijk in inzichtelijk.
Uw investering?

Een gecertificeerd financieel planner is een ervaren en deskundig adviseur op het terrein van financiële en fiscale zaken.


Als Financieel Planner werken wij op uurtarief, tegen een vast tarief, op provisiebasis of een combinatie hiervan. In een persoonlijk gesprek wordt dit met u afgestemd en vastgelegd in een Dienstenovereenkomst.Wat levert het op?

Een persoonlijk financieel plan verandert uw financiële zaken in een overzichtelijk totaalplaatje. Het verschaft u een duidelijk inzicht in welke stappen u kunt ondernemen om uw huidige en toekomstige wensen te realiseren.Financiële Life Coaching

Uw Geld of Uw leven, dat is hierbij niet van toepassing. Het gaat namelijk om beide. En het ene is niet belangrijker dan het andere. Want in onze optiek is Geld geen Doel maar een middel om uw Levensdoel en Levensvreugde te realiseren.


Zonder doel maakt het niet uit wat u doet met uw geld of hoeveel u hiervan heeft. Als u niet weet waar u heen wilt, kunt u ook nooit verdwaald zijn. Want dan bent u al waar u wezen wilt. En dan heeft u ons niet nodig als richtingsaanwijzer. Zo simpel is het.


Zonder doel geen resultaat. Dus met financiële life coaching praten wij meer over wie u bent en wie u wilt zijn. Pas daarna kijken wij wat daarvoor nodig is en hoe financiële planning of een persoonlijk ontwikkelingsplan u kunnen helpen om dit te realiseren.


Voorbeeldvragen FLC

Bij persoonlijke financiële coaching staan o.a. de volgende vragen centraal:

1.  Wat zijn uw levensdoelen en passie en wat doet u daarmee?

2.  Wat wilt u hiermee realiseren en wanneer?

3. Waarom wilt u dat en hoe doet u dat nu en later?

4. Wie is uw gesprekspartner voor uw financiële toekomst en de financiële middelen. En praat u hier niet over, waarom dan niet?


Voor Wie Financiële Coaching?

Financiële Life Coach is bedoeld voor iedereen die meer zicht en meer grip wil hebben de eigen financiële behoeftes en situatie.


Niet alleen bij voorspoed maar ook bij tegenspoed zoals echtscheiding, verlies van baan of overlijden van een partner.  


U krijgt inzicht hoe op korte en lange termijn uw financiën afgestemd zijn op uw levensdoelen.


Onze aanpak is betrokken, persoonlijk en praktisch. Met u en voor u werken wij samen aan het realiseren van uw financiële doelen.Werkwijze?

Met een Financiële Life Scan krijgt u snel inzicht in uw mate van tevredenheid over uw financiële situatie en uw overtuigingen en gevoelens over geldzaken.


Via een zgn. LevensLijn gaat u uw eigen leven waarderen om u bewust te maken van uw situatie nu en ontdekt u wat u echt wilt of wat er ontbreekt.


Het is een hulpmiddel om uw balans en tevredenheid te evalueren en uw levensdoelen te definiëren.


Onderwerpen hierbij zijn o.a Gezin, Gezondheid, Geld, Geluk.Doeltreffend

Financiële Life Coaching is beslist niet zweverig.


Na het vaststellen van uw levensdoel(en) krijgt u concreet handvatten en hulpmiddelen, inzicht in uw financiële mogelijkheden, huiswerk, en afronding met een Financiële Life Plan.


U moet hiervoor ook zelf het nodige doen en uw verantwoording nemen. Coaching is niet laten doen maar wij helpen bij het Zelf ont-dekken wie u wilt zijn en hoe u dit wilt gaan realiseren.
Geven & Ontvangen

Om Financiële Life Coaching bereikbaar te houden voor iedereen hanteren wij een vast en gedifferentieerd tarief voor verschillende doelgroepen, afhankelijk van het inkomen tot een uurtarief voor een zakelijke doelgroep.


Wie meer heeft draagt ook wat meer bij, zodat iemand met minder financiële mogelijkheden ook hulp van ons kan ontvangen. Neem contact op voor meer informatie.
Onze passie

Samen met de klant inzicht, overzicht en uitzicht realiseren in de persoonlijke en financiële doelstellingen, daar gaan wij voor.


Het plezier in ons werk vinden wij in onze oprechte belangstelling voor de klant en zijn of haar wensen.


Een persoonlijk financieel plan beschrijft uw huidige financiële situatie. Het geeft u inzicht en overzicht van alle financiële aspecten.


Op basis van de inventarisatie kunnen wij u adviseren welke stappen u kunt ondernemen om uw (financiële) wensen te kunnen realiseren.


Uw persoonlijk financieel plan is een momentopname. Uw leven en uw omgeving staan echter niet stil. Het is raadzaam om uw financiële zaken periodiek met ons door te nemen.


Bekijken of printen van PDF bestand

Fintura PlanningsWijzer


PDF - 172 kB - 2 pagina’s